Senast publicerat 24-03-2017 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 39/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om utstationering av arbetstagare och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om utstationering av arbetstagare
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
447/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 11 kap. i arbetsavtalslagen
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
448/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om arbetarskyddssamarbete på arbetsplatsen
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
449/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 4 a och 5 § i lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
450/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
17.06.2016
Författningssamlingen
451/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.03.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

27.05.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2016.

Första behandlingen

31.05.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

03.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. i proposition RP 39/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 24/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

07.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. i proposition RP 39/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 24/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

13.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat12.04.2016
Behandlingen avslutad26.05.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

utsända arbetarearbetsavtalpåföljderförsummelseavgifterarbetarskyddlöneranmälningspliktövervakningverkställighetdirektivböterEU-länderEUs samarbete i inrikes frågorEuropeiska unionenBeställarens utredningsskyldighet