Senast publicerat 10-09-2019 11:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 39/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om yrkesutbildning
Stadfäst
11.08.2017
Författningssamlingen
531/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
11.08.2017
Författningssamlingen
532/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande undervisning
Stadfäst
11.08.2017
Författningssamlingen
533/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 18 a § i gymnasielagen
Stadfäst
11.08.2017
Författningssamlingen
534/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 3 § i lagen om fritt bildningsarbete
Stadfäst
11.08.2017
Författningssamlingen
535/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum24.04.2017UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

25.04.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.04.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.

Första behandlingen

21.06.2017
Behandlingen av ärendet avbryts.

Första behandlingen

22.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

30.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

30.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

30.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

05.07.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

06.07.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2017
Behandlingen avslutad20.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

yrkesinriktad utbildningfortbildningyrkesinriktad vuxenutbildningfinansieringyrkesinriktade examinaarbetskraftsutbildningarbetslivyrkesprovläroavtalsutbildningintern utbildningtillstånd (lov)slagkraftyrkesskicklighetkonkurrenskraftutbildningspolitikexamenssystem