RP 39/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om yrkesutbildning
Stadfäst11.08.2017
Författningssamlingen531/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst11.08.2017
Författningssamlingen532/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 40 § i lagen om grundläggande undervisning
Stadfäst11.08.2017
Författningssamlingen533/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 18 a § i gymnasielagen
Stadfäst11.08.2017
Författningssamlingen534/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 3 § i lagen om fritt bildningsarbete
Stadfäst11.08.2017
Författningssamlingen535/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 23
Överlämnats
Datum24.04.2017
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Undertecknareundervisnings- och kulturminister
Sanni  Grahn-Laasonen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum25.04.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.04.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum26.04.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.06.2017
Behandlingen av ärendet avbryts.
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 28. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum30.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-27. i proposition RP 39/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 28. lagförslaget i betänkandet.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum30.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum05.07.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum06.07.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat28.04.2017
Behandlingen avslutad20.06.2017
+ Kulturutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordyrkesinriktad utbildning  fortbildning  yrkesinriktad vuxenutbildning  finansiering  yrkesinriktade examina  arbetskraftsutbildning  arbetsliv  yrkesprov  läroavtalsutbildning  intern utbildning  tillstånd (lov)  slagkraft  yrkesskicklighet  konkurrenskraft  utbildningspolitik  examenssystem   
Senast publicerat 10.9.2019 11:55