Senast publicerat 25-06-2019 12:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 39/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om hundskatt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om hundskatt
Stadfäst
01.06.2018
Författningssamlingen
421/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.04.2018UndertecknarefinansministerPetteri OrpoUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanTimo Annala Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.5.2018.

Första behandlingen

09.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.05.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2018
Behandlingen avslutad27.04.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hundskattbeskattningkommuner