RP 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst07.04.2020
Författningssamlingen196/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum02.04.2020
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Hanna   Tossavainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.04.2020
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum06.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum06.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum07.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum07.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad03.04.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjömän  pensioner  rederier  försäkringspremier  arbetsgivaravgifter  coronavirus  smittsamma sjukdomar  utsatt tid  arbetspensioner   
Senast publicerat 28-04-2020 15:01