Senast publicerat 15-09-2021 11:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 39/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av 142 § i lagen om sjömanspensioner
Stadfäst
07.04.2020
Författningssamlingen
196/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum02.04.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenFöredragandekonsultativ tjänstemanHanna  TossavainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

02.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 3.4.2020.

Första behandlingen

03.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

06.04.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Andra behandlingen

06.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

07.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat03.04.2020
Behandlingen avslutad03.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjömänpensionerrederierförsäkringspremierarbetsgivaravgiftercoronavirussmittsamma sjukdomarutsatt tidarbetspensioner