Senast publicerat 01-07-2022 17:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 39/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 5 d § i lagen om temporärt kostnadsstöd för företag
Stadfäst
20.05.2022
Författningssamlingen
336/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2022UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeindustrirådMikko Huuskonen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.5.2022.

Första behandlingen

13.05.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 39/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

17.05.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 39/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.05.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.05.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat27.04.2022
Behandlingen avslutad12.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

företagstatsstödcoronavirussmittsamma sjukdomarbegränsningarförbudföretagsverksamhetnäringspolitikkonkurs