Senast publicerat 18-01-2022 15:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 4/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
565/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.02.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruFöredraganderegeringsrådJaana Huhta Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

23.06.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 23.6.2020.

Första behandlingen

23.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens svar

26.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Riksdagens svar

26.06.2020
Riksdagens svar.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2020
Behandlingen avslutad22.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

hälsovårdstjänsterservicebehovutvärderingserviceboende med heldygnsomsorglångtidsvårdinstitutionsvårdsocial serviceäldreåldringarfunktionsförmågapersonalpersonalresurseräldreservicekommuner