Senast publicerat 31-08-2022 11:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 4/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
547/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum04.02.2021UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanKantanen Päivi Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

05.02.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.02.2021
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2021.

Första behandlingen

25.05.2021
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

26.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2021 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 2/2019 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

01.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

02.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 1, 2/2019 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

07.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

08.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat04.03.2021
Behandlingen avslutad12.05.2021

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

barnskyddminderårigaarbetsgivarerätt till informationstraffregisterrekryteringarbetstagarelärarevisstidsanställningbrottslig bakgrund