Senast publicerat 17-03-2023 11:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 4/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 40 § i mervärdesskattelagen
Stadfäst
13.04.2022
Författningssamlingen
284/2022
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum03.02.2022UndertecknarefinansministerAnnika SaarikkoUndertecknareFinansministerietFöredragandespecialsakkunnigPaula LaaksoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

04.02.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.02.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.03.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.3.2022.

Första behandlingen

23.03.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 4/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.03.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 4/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

31.03.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

01.04.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat11.02.2022
Behandlingen avslutad18.03.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

mervärdesskattbeskattningutbildningssystemutbildningstjänsterskattefrihethögskolorMaster of Business Administrationkonkurrens (ekonomi)Europeiska unionenEuropeiska kommission