Senast publicerat 04-10-2016 14:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 40/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om studiestöd
Stadfäst
04.12.2015
Författningssamlingen
1402/2015
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2015UndertecknareUndervisnings- och kulturministerietUndertecknareundervisnings- och kulturministerSanni Grahn-LaasonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

17.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.11.2015.

Första behandlingen

18.11.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

20.11.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 40/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

24.11.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

25.11.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2015 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

26.11.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

27.11.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat07.10.2015
Behandlingen avslutad12.11.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

studiestödstudier utomlandsinkomsterföräldrarindex (jämförelsetal)andra stadiets utbildninghögskoloryrkeshögskolor