Senast publicerat 12-09-2017 13:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 40/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om marknadskontrollen av vissa produkter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
16.12.2016
Författningssamlingen
1137/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum31.03.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

01.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.11.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016.

Första behandlingen

10.11.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 40/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.12.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

02.12.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.04.2016
Behandlingen avslutad04.10.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument
Hänvisning till EU-dokument

Sökord

produktermarknadskontrollgränsövervakningsprängämnenapparatervågarmätinstrumenthissarsäkerhetpyroteknikdirektivelsäkerhettryckkärlEuropeiska unionen