RP 40/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen
Stadfäst04.12.2019
Författningssamlingen1221/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.10.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredragandekonsultativ tjänsteman
Kirsi  Päivänsalo
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 40/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.11.2019
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.11.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 40/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum28.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum29.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad13.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsjukförsäkring  läkemedelsersättningar  företagare  företagshälsovård  tidsbegränsning  mediciner   
Senast publicerat 10.12.2019 13:10