RP 41/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Gymnasielag
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen714/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen715/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst10.08.2018
Författningssamlingen716/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum12.04.2018
Undertecknareundervisningsminister
Sanni  Grahn-Laasonen
UndertecknareUndervisnings- och kulturministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Matti  Sillanmäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum12.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum12.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.06.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum19.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.06.2018
Dokument
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum25.06.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum26.06.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.04.2018
Behandlingen avslutad01.06.2018
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgymnasiet  studier  studieperioder  läroämnen  studerande  studievägledning  inlärningssvårigheter  specialundervisning  samarbete  högskolor  internationell verksamhet  arbetsliv  studentexamen  entreprenörskap  läroplaner  finansiering  kommuner   
Senast publicerat 30.1.2020 09:40