Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 41/2018 rd

Senast publicerat 30-01-2020 09:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 41/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gymnasielag samt lagar om ändring av lagen om anordnande av studentexamen och lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Gymnasielag
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
714/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om anordnande av studentexamen
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
715/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
10.08.2018
Författningssamlingen
716/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.04.2018UndertecknareundervisningsministerSanni Grahn-LaasonenUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredraganderegeringssekreterareMatti Sillanmäki Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.6.2018.

Första behandlingen

13.06.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.06.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2018 rd enligt betänkandet.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

19.06.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

21.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 41/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 48/2015 rd, 37/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.06.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.06.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.04.2018
Behandlingen avslutad01.06.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gymnasietstudierstudieperioderläroämnenstuderandestudievägledninginlärningssvårigheterspecialundervisningsamarbetehögskolorinternationell verksamhetarbetslivstudentexamenentreprenörskapläroplanerfinansieringkommuner