RP 41/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst04.12.2019
Författningssamlingen1223/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst04.12.2019
Författningssamlingen1224/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.10.2019
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa  Pekonen
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Marko  Leimio
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum08.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum12.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.11.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum19.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum20.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad06.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  utkomstskydd för arbetslösa  socialskyddsavgifter  arbetsgivaravgifter  löntagare  självrisk  företag  företagare  konjunkturväxlingar  Sysselsättningsfonden 
Senast publicerat 03-03-2020 17:46