Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 41/2019 rd

Senast publicerat 03-03-2020 17:46
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 41/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner och 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
04.12.2019
Författningssamlingen
1223/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 14 kap. 1 a § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst
04.12.2019
Författningssamlingen
1224/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.10.2019Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerAino-Kaisa PekonenUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterareMarko LeimioStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.11.2019.

Första behandlingen

12.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.11.2019
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 41/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

19.11.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

20.11.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad06.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringutkomstskydd för arbetslösasocialskyddsavgifterarbetsgivaravgifterlöntagaresjälvriskföretagföretagarekonjunkturväxlingarSysselsättningsfonden