Senast publicerat 08-12-2020 12:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 42/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
434/2020
Fördragsserien
106/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 och 13 kap. i lagen om sjöarbetsavtal
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
435/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av sjöarbetstidslagen
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
436/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
437/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 28 § i semesterlagen för sjömän
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
438/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.04.2020UndertecknarearbetsministerTuula HaatainenUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigElli NieminenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2020.

Första behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i proposition RP 42/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

29.05.2020
Riksdagen godkände 2018 års ändringar i koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006 i proposition RP 42/2020 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 42/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

03.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.05.2020
Behandlingen avslutad14.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjömänsjöfartarbetsavtalsjöröverirånarbetsförhållande (anställning)lönerinternationella överenskommelserövertidsarbeteInternationella arbetsorganisationen