Senast publicerat 20-03-2017 15:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 43/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av utlänningslagen
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
505/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2016UndertecknareInrikesministerietUndertecknareinrikesministerPetteri OrpoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.

Första behandlingen

16.06.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 43/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.06.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 43/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

23.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.04.2016
Behandlingen avslutad14.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

utlänningarinvandrareskyddandefamiljeåterföreningutkomstuppehållstillståndfamiljemedlemmarförutsättningarflyktingardirektivEuropeiska unionen