Senast publicerat 10-04-2019 13:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 43/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändringar i bestämmelserna om ändringssökande i vissa förvaltningsärenden som gäller miljön

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 190 och 195 § i miljöskyddslagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
974/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av vattenlagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
975/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
976/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av marktäktslagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
977/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 62 § i naturvårdslagen
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
978/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum27.04.2017UndertecknareMiljöministerietUndertecknarejordbruks- och miljöministerKimmo TiilikainenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

28.04.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

04.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

28.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.11.2017.

Första behandlingen

29.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

04.12.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

08.12.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-6. i proposition RP 43/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

14.12.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat09.05.2017
Behandlingen avslutad23.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

förvaltningsärendenändringssökandeförvaltningsdomstolar (i första instans)naturskyddtillstånd (lov)miljöskyddmarksubstansvattenlagmarkanvändnings- och bygglagförvaltningsrättslig lagskipningMiljöministerietHögsta förvaltningsdomstolen