RP 44/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av värnpliktslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av värnpliktslagen
Stadfäst29.06.2016
Författningssamlingen500/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.04.2016
UndertecknareFörsvarsministeriet
Undertecknareförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum08.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum08.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum09.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum09.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum15.06.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum16.06.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum17.06.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat13.04.2016
Behandlingen avslutad07.06.2016
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordvärnplikt  repetitionsövningar  reservister  manövrer  utsatt tid  säkerhetspolitik  presidenter   
Senast publicerat 06-03-2017 10:26