RP 44/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av samiska språklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av samiska språklagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum04.05.2017
UndertecknareJustitieministeriet
Undertecknarejustitie- och arbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum05.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat10.05.2017
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsamiska  landskap (provinser)  kulturförvaltning  samer  socialvård  hälso- och sjukvård  social- och hälsovårdsreform   
Senast publicerat 30-05-2019 16:35