Senast publicerat 28-12-2018 14:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 44/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av informationssamhällsbalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av informationssamhällsbalken
Stadfäst
19.12.2018
Författningssamlingen
1266/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.04.2018UndertecknarekommunikationsministerAnne BernerUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJohanna Tuohino Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

24.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 25.5.2018.

Första behandlingen

25.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

29.05.2018
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.11.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.11.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2018
Behandlingen avslutad23.05.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

teleoperatörerpersonuppgifterbrott (juridik)tillstånd (lov)skadeförebyggande åtgärderdatasekretessförordningarmobiltelefonsystemtelefonförsäljningmarknadsföringmissbrukEuropeiska unionen