RP 44/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeFörsta behandlingen
Första behandlingen
Moment eller budgetlagFörslag till budgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum07.10.2019
Undertecknareutrikesminister
Pekka  Haavisto
UndertecknareMiljöministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Liisa  Meritähti
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum10.10.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum03.12.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.12.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat15.10.2019
Behandlingen avslutad28.11.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadshus  ombyggnad  konditionsundersökning  grundlig förbättring  inneluft  mögelskador  statsbidrag   
Senast publicerat 9.12.2019 12:43