Senast publicerat 08-06-2021 08:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 44/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporära åtgärder vid verkställighet av straff och häktning till följd av covid-19-epidemin
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
452/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådMirja SalonenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

11.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 12.5.2021.

Första behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

12.05.2021
Ärendet avfört från dagordningen.

Första behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 44/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.05.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 44/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.04.2021
Behandlingen avslutad06.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

straffverkställighetfångenskaprannsakningsfängelsecoronavirussmittsamma sjukdomarfängelserumgängesrätttillstånd (lov)begränsningaravbrytandesamhällspåföljder