RP 45/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
Stadfäst30.04.2020
Författningssamlingen290/2020
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum16.04.2020
Undertecknarejustitieminister
Anna-Maja  Henriksson
UndertecknareJustitieministeriet
Föredragandelagstiftningsråd
Jyrki  Jauhiainen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum17.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum17.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Meddelande om dokument
ekonomiutskottet
Datum17.04.2020
Antecknades ha utdelat till utskottet: .
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020.
 
Behandling
Plenum
Datum21.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 45/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum24.04.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 45/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum24.04.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum24.04.2020
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum27.04.2020
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.04.2020
Behandlingen avslutad21.04.2020
+ Ekonomiutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbostadsaktiebolag  aktiebolag  bolagsstämmor  andelslag  föreningar  smittsamma sjukdomar  coronavirus  utsatt tid  distansmöten  fullmakt  beslutsfattande   
Senast publicerat 04-05-2020 14:49