Senast publicerat 16-02-2022 15:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 45/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang samt med förslag till lag om ändring av lagen om sammankomster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1158/2021
Fördragsserien
17/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 12 och 20 § i lagen om sammankomster
Stadfäst
16.12.2021
Författningssamlingen
1159/2021
Fördragsserien
19/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 Europarådets konvention om en integrerad strategi för trygghet, säkerhet och service vid fotbollsmatcher och andra idrottsevenemang
Författningssamlingen
124/2022
Fördragsserien
18/2022
Beslut
Godkänts
Rubrik
 Godkännande av uppsägningen av den i Strasbourg den 19 augusti 1985 ingångna europeiska konventionen om våld och olämpligt uppträdande hos åskådare vid idrottsevenemang och i synnerhet vid fotbollsmatcher
Författningssamlingen
123/2022
Fördragsserien
16/2022
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.04.2021UndertecknareinrikesministerMaria OhisaloUndertecknareInrikesministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanJouko HuhtamäkiStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.09.2021
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

01.10.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.10.2021.

Första behandlingen

05.10.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 45/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

08.10.2021
Riksdagen godkände Europarådets konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd. Riksdagen godkände uppsägningen av den europeiska konvention som avses i proposition RP 45/2021 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 45/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

12.10.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

13.10.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2021
Behandlingen avslutad23.09.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

säkerhet och trygghetsäkerhetsåtgärderfotbollmatcheridrottsevenemangpubliksammankomstervåldinternationella överenskommelserEuroparådet