RP 46/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om gräsrotsfinansiering
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen734/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen735/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 2 § i lagen om penninginsamlingar
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen736/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen737/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst25.08.2016
Författningssamlingen738/2016
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 6
Överlämnats
Datum07.04.2016
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarefinansminister
Alexander  Stubb
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum15.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. och 10. i proposition RP 46/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 9. i proposition RP 46/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum16.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. och 10. i proposition RP 46/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 11. lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 9. i proposition RP 46/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.06.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum27.06.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.04.2016
Behandlingen avslutad15.06.2016
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgräsrotsfinansiering  placerarskydd  Internet  företag  näringsliv  finansiering  registrering  finansmarknaden  finansbranschen  lån  värdepapper  penningtvätt  terrorism  Finansinspektionen 
Senast publicerat 6.3.2017 16:08