Senast publicerat 18-05-2022 10:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 46/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om gräsrotsfinansiering och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om gräsrotsfinansiering
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
734/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om investeringstjänster
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
735/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 2 § i lagen om penninginsamlingar
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
736/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
737/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift
Stadfäst
25.08.2016
Författningssamlingen
738/2016
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2016UndertecknareFinansministerietUndertecknarefinansministerAlexander StubbStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2016.

Första behandlingen

16.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-8. och 10. i proposition RP 46/2016 rd enligt betänkandet.
Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 11. i betänkandet enligt utskottets förslag.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 9. i proposition RP 46/2016 rd förkastas.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.06.2016
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-8. och 10. i proposition RP 46/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen godkände det nya 11. lagförslaget i betänkandet.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget 9. i proposition RP 46/2016 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat14.04.2016
Behandlingen avslutad15.06.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

gräsrotsfinansieringplacerarskyddInternetföretagnäringslivfinansieringregistreringfinansmarknadenfinansbranschenlånvärdepapperpenningtvättterrorismFinansinspektionen