RP 46/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 28 och 29 § i lagen om Räddningsinstitutet
Stadfäst19.12.2019
Författningssamlingen1348/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum10.10.2019
UndertecknareInrikesministeriet
Undertecknareinrikesminister
Maria  Ohisalo
Föredraganderäddningsöverinspektör
Veli-Pekka   Hautamäki
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 46/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum19.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.11.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Behandling
Plenum
Datum22.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.11.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 46/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.11.2019
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.11.2019
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat16.10.2019
Behandlingen avslutad13.11.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordyrkesinriktad utbildning  räddningsbranschen  studieavbrott  värnplikt  civiltjänst  militärtjänst  mammaledighet  pappaledighet  föräldraledighet  Räddningsinstitutet 
Senast publicerat 03-03-2020 18:10