Senast publicerat 22-03-2018 16:11
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 47/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om kundens valfrihet inom social- och hälsovården samt ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Återtagits
Behandlingsskede
Återtagande

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om kundens valfrihet inom social- och hälsovården
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 2 § i lagen om statens revisionsverk
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum09.05.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

10.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, revisionsutskottet, förvaltningsutskottet, ekonomiutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Återtagande

08.03.2018familje- och omsorgsminister
Annika Saarikko
Ärendet återtogs.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

12.05.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Peruuttaminen

14.03.2018

Peruuttaminen

14.03.2018

Peruuttaminen

14.03.2018

Peruuttaminen

14.03.2018

Peruuttaminen

14.03.2018

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

07.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Peruuttaminen

14.03.2018

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

14.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Peruuttaminen

14.03.2018

Utskottsbehandling

Överlämnat11.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdhälso- och sjukvårdvalfrihetläkaretandläkarehälsovårdstjänsteraffärsverkinformationssystemlandskap (provinser)registerrådgivningsammanjämkningavtalsocial servicehälsocentralerbudgeteringkostnadersocial- och hälsovårdsreformStatens revisionsverk