Senast publicerat 26-06-2019 10:49
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 48/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lagar om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg och 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
447/2018
Fördragsserien
72/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 8 § i lagen om fartygspersonalens arbets- och boendemiljö samt mathållningen ombord på fartyg
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
448/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 9 a § i lagen om arbetstiden på fartyg i inrikesfart
Stadfäst
13.06.2018
Författningssamlingen
449/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
 2016 års ändringar av koden i konventionen om arbete till sjöss från 2006
Författningssamlingen
1029/2018
Fördragsserien
73/2018
Beslut
Godkänts

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.04.2018UndertecknarearbetsministerJari LindströmUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeäldre regeringssekreterareNico Steiner Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

23.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 24.5.2018.

Första behandlingen

24.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 48/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

29.05.2018
Riksdagen godkände 2016 års ändringar av koden i den konvention om arbete till sjöss från 2006 som avses i proposition RP 48/2018 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 48/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

01.06.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

05.06.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2018
Behandlingen avslutad22.05.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjöfartinternationella överenskommelserarbetsmiljömatförsörjningarbetarskyddarbetstidfarkostercertifikatInternationella arbetsorganisationen