Senast publicerat 07-10-2021 14:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 48/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporära förfaranden inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde med anledning av covid-19-epidemin

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om vissa temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas på stöd för jord- och skogsbruk, för fiske, för renhushållning och för utveckling av landsbygden
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
300/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporärt ordnande av stämmor och möten inom delägarlag i enlighet med lagen om samfällda skogar och lagen om samfälligheter och av vissa stämmor och möten i enlighet med renskötsellagen
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
301/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om temporära förfaranden som med anledning av covid-19-epidemin tillämpas vid ordnande av förrättningssammanträden i enlighet med fastighetsbildningslagen
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
302/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om temporär ändring av 130 § i lagen om fiske
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
303/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om temporär ändring av 21 § i jaktlagen
Stadfäst
30.04.2020
Författningssamlingen
304/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum16.04.2020Undertecknarejord- och skogsbruksministerJari LeppäUndertecknareJord- och skogsbruksministerietFöredragandelagstiftningsrådSusanna PaakkolaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

17.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.04.2020
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 21.4.2020.

Första behandlingen

21.04.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 48/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

24.04.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 48/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

24.04.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

27.04.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat21.04.2020
Behandlingen avslutad21.04.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

distansmötensmittsamma sjukdomarcoronavirusundantagstillståndunderstöd (bidrag)lantbrukrenskötsel (ekonomi)landsbygdstatsstödutsatt tidfonderskogsbrukfastighetsförrättningfiskejaktskyttemöten