Senast publicerat 12-05-2022 17:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 48/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport och till vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
603/2021
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
604/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biobrännolja
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
605/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 1 § i lagen om Energimyndigheten
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
606/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum08.04.2021UndertecknarenäringsministerMika LintiläUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandespecialsakkunnigInkeri LillebergStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

09.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som kommunikationsutskottet, jord- och skogsbruksutskottetoch miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2021.

Första behandlingen

10.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 48/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

16.06.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 48/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

18.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2021
Behandlingen avslutad09.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

biobränslendistributionförnybara energikällortrafikEU-direktivbiogasEU-länderbränslenEuropeiska unionen