RP 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Moment eller budgetlagFörslag till tilläggsbudgetlag
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik Lag om ändring av socialvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum06.02.2020
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Krista  Kiuru
Föredraganderegeringssekreterare
Laura  Terho
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum12.02.2020
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.02.2020
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocialvård  socialt arbete  forskningsverksamhet  universitet  forskningsprojekt  Social- och hälsovårdsministeriet 
Senast publicerat 26.2.2020 13:31