Senast publicerat 21-10-2021 10:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 5/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till tilläggsbudgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av socialvårdslagen
Stadfäst
11.06.2020
Författningssamlingen
449/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum06.02.2020UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerKrista KiuruFöredraganderegeringssekreterareLaura TerhoStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

07.02.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som kulturutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

19.05.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.5.2020.

Första behandlingen

20.05.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Andra behandlingen

26.05.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 5/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.05.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.05.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.02.2020
Behandlingen avslutad12.05.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

socialvårdsocialt arbeteforskningsverksamhetuniversitetforskningsprojektSocial- och hälsovårdsministeriet