Senast publicerat 20-08-2018 17:25
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 50/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till gasanordningslag och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Gasanordningslag
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
502/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 1 § i lagen om marknadskontrollen av vissa produkter
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
503/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 1 och 5 § i lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
504/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
505/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.04.2018UndertecknarearbetsministerJari LindströmUndertecknareArbets- och näringsministerietFöredragandeledande expertHarri Roudasmaa Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

19.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

08.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 9.5.2018.

Första behandlingen

09.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 50/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

15.05.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 50/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

18.05.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

21.05.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat20.04.2018
Behandlingen avslutad03.05.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

gasapparaterkravenlighetproduktermarknadskontrollförordningarkemikaliersprängämnenEuropeiska unionen