RP 50/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBordläggning av betänkandet
Bordläggning av betänkandet
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av sjölagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om skyldighet att rapportera om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 1 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Överlämnats
Datum10.10.2019
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Sanna  Marin
Föredraganderegeringsråd
Tiina  Ranne
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.10.2019
Behandlingen avslutad14.11.2019
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 18.11.2019 12:22