Senast publicerat 14-08-2022 14:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 50/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen samt till vissa lagar i anslutning till det

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om 2010 års protokoll till 1996 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1400/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av sjölagen
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1401/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om skyldighet att rapportera om mottagande av farliga och skadliga ämnen som transporteras sjövägen
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1402/2019
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 2 § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1403/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i lagen om avhjälpande av vissa miljöskador
Stadfäst
19.12.2019
Författningssamlingen
1404/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum10.10.2019UndertecknareKommunikationsministerietUndertecknarekommunikationsministerSanna MarinFöredraganderegeringsrådTiina RanneStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

11.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

15.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.11.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.11.2019.

Första behandlingen

19.11.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Dels enda, dels andra behandlingen

22.11.2019
Riksdagen godkände konventionsprotokollet, förklaringen samt förbehållet i proposition RP 50/2019 rd.
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 50/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.11.2019
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.11.2019
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat18.10.2019
Behandlingen avslutad14.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

havstransportinternationella överenskommelserfarliga ämnenskadeståndvattenfarkosterförsäkringfondermiljöskadorrapporteringpersonskadorskadeståndsansvar