Senast publicerat 20-04-2017 14:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 51/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om alterneringsledighet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Detaljerad behandling
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om alterneringsledighet
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1660/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum28.09.2015UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknaresocial- och hälsovårdsministerHanna MäntyläStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

29.09.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

29.09.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

02.10.2015
Ärendet avfört från dagordningen..

Remissdebatt

06.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.12.2015.

Första behandlingen

08.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

15.12.2015
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

17.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2015
Behandlingen avslutad03.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

alterneringsledighetkarriärutsatt tidersättningar