RP 51/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av avtalet

Godkännande av internationell förpliktelse

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan, och om tillämpning av avtalet
Stadfäst03.06.2016
Författningssamlingen426/2016
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik Avtal om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater och Republiken Moldavien
Författningssamlingen580/2016
BeslutGodkänts
Överlämnats
Datum07.04.2016
UndertecknareKommunikationsministeriet
Undertecknarekommunikationsminister
Anne  Berner
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum13.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum13.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum29.04.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum29.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.05.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum03.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Dels enda, dels andra behandlingen
Plenum
Datum10.05.2016
Riksdagen godkände avtalet till den del det ingår i Finlands behörighet i proposition RP 51/2016 rd.
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum10.05.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum12.05.2016
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.05.2016
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.04.2016
Behandlingen avslutad27.04.2016
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordflygtrafik  EU-länder  Moldavien  internationella överenskommelser  konkurrenskraft  flygbolag  service  flygsäkerhet  marknaden  konsumentskydd  Europeiska unionen 
Senast publicerat 2.2.2017 11:22