Senast publicerat 10-09-2019 11:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 51/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Stadfäst
10.07.2017
Författningssamlingen
505/2017
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.05.2017UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarearbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

16.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.

Första behandlingen

21.06.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

22.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

28.06.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

03.07.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.07.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat17.05.2017
Behandlingen avslutad15.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetskraftstjänsterföretagstjänsterkommunerbefogenhetlångtidsarbetslöshetsysselsättningsgradarbetslivförsöksamserviceaktiveringintegrationsfrämjandesysselsättning (åtgärder)sysselsättningspolitik