RP 51/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ett försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning
Stadfäst10.07.2017
Författningssamlingen505/2017
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.05.2017
UndertecknareArbets- och näringsministeriet
Undertecknarearbetsminister
Jari  Lindström
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum16.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum16.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.06.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.06.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.06.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 51/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum03.07.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum04.07.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat17.05.2017
Behandlingen avslutad15.06.2017
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetskraftstjänster  företagstjänster  kommuner  befogenhet  långtidsarbetslöshet  sysselsättningsgrad  arbetsliv  försök  samservice  aktivering  integrationsfrämjande  sysselsättning (åtgärder)  sysselsättningspolitik   
Senast publicerat 10.9.2019 11:55