Senast publicerat 30-05-2019 16:35
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 52/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om produktion av social- och hälsotjänster
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum11.05.2017UndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietUndertecknarefamilje- och omsorgsministerJuha RehulaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

12.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

19.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat18.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

social servicehälsovårdstjänsterproduktion av tjänsteregenkontrollregistreringcertifieringsjukhuspatientsäkerhetkvalitetövervakningtillstånd (lov)informationstjänstregionförvaltningsverksocial- och hälsovårdsreformTillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården