RP 52/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om produktion av social- och hälsotjänster
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum11.05.2017
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Undertecknarefamilje- och omsorgsminister
Juha  Rehula
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum12.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum17.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum19.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.05.2017
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsocial service  hälsovårdstjänster  produktion av tjänster  egenkontroll  registrering  certifiering  sjukhus  patientsäkerhet  kvalitet  övervakning  tillstånd (lov)  informationstjänst  regionförvaltningsverk  social- och hälsovårdsreform  Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården 
Senast publicerat 30.5.2019 16:35