Senast publicerat 05-07-2021 12:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 52/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 37 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 37 kap. i strafflagen
Stadfäst
29.06.2021
Författningssamlingen
597/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådLena Andersson Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

04.06.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2021.

Första behandlingen

08.06.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 52/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

11.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 52/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

16.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2021
Behandlingen avslutad03.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

betalningsmedelsbedrägeribedrägeriförfalskningarEU-direktivbetaltjänsterEU-länderbetalningsmedelvirtuell valutaEuropeiska unionen