Hoppa till huvudnavigeringen

Direkt till innehållet

RP 53/2018 rd

Senast publicerat 26-06-2019 11:10
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 53/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
520/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
521/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
522/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst
27.06.2018
Författningssamlingen
523/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum12.04.2018Undertecknaresocial- och hälsovårdsministerPirkko MattilaUndertecknareSocial- och hälsovårdsministerietFöredraganderegeringssekreterarePekka Paaermaa Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

25.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.5.2018.

Första behandlingen

29.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 53/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

01.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 53/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

11.06.2018
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

12.06.2018
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat26.04.2018
Behandlingen avslutad23.05.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetslöshetsförsäkringfonderyrkesexaminastipendiersysselsättning (tillstånd)vuxenutbildningutkomstskydd för arbetslösaArbetslöshetsförsäkringsfondUtbildningsfonderSysselsättningsfonden