RP 53/2018 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden samt till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd och lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om upphävande av lagen om Utbildningsfonden
Stadfäst27.06.2018
Författningssamlingen520/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om vuxenutbildningsstöd
Stadfäst27.06.2018
Författningssamlingen521/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst27.06.2018
Författningssamlingen522/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om temporär ändring av 3 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
Stadfäst27.06.2018
Författningssamlingen523/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum12.04.2018
Undertecknaresocial- och hälsovårdsminister
Pirkko  Mattila
UndertecknareSocial- och hälsovårdsministeriet
Föredraganderegeringssekreterare
Pekka  Paaermaa
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum13.04.2018
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 29.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum25.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum29.05.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 53/2018 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum29.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum01.06.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-4. i proposition RP 53/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum01.06.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum11.06.2018
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum12.06.2018
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.04.2018
Behandlingen avslutad23.05.2018
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetslöshetsförsäkring  fonder  yrkesexamina  stipendier  sysselsättning (tillstånd)  vuxenutbildning  utkomstskydd för arbetslösa  Arbetslöshetsförsäkringsfond  Utbildningsfonder  Sysselsättningsfonden 
Senast publicerat 26-06-2019 11:10