Senast publicerat 21-12-2021 13:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 53/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av 7 kap. i konsumentskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär ändring av konsumentskyddslagen
Stadfäst
26.06.2020
Författningssamlingen
512/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.04.2020UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSofia AspelundStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.04.2020
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.6.2020.

Första behandlingen

10.06.2020
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

11.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen, enda behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas.
Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

22.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

23.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat29.04.2020
Behandlingen avslutad05.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

smittsamma sjukdomarcoronaviruskonsumtionskrediterräntaräntetakdirektmarknadsföringförbudkonsumentskyddundantagstillståndskuldsättning