Senast publicerat 30-03-2022 16:03
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 53/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
Stadfäst
07.05.2021
Författningssamlingen
375/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådJyrki Jauhiainen Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.04.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

22.04.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 22.4.2021.

Första behandlingen

22.04.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

27.04.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

28.04.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

29.04.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat22.04.2021
Behandlingen avslutad22.04.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

bostadsaktiebolagaktiebolagbörsbolagbolagsstämmorandelslagföreningardistansmötenbeslutsfattandesmittsamma sjukdomarcoronavirusutsatt tidombud