Senast publicerat 30-01-2021 16:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 54/2019 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna samt till lagar om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket och vissa andra lagar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar
Moment eller budgetlag
Förslag till budgetlag

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om vissa befogenheter för konsumentskyddsmyndigheterna
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
566/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om Konkurrens- och konsumentverket
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
567/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
568/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om Finansinspektionen
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
569/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 1 § i lagen om verkställighet av böter
Stadfäst
09.07.2020
Författningssamlingen
570/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum17.10.2019UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredragandelagstiftningsrådSofia AspelundStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

18.10.2019
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

22.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som grundlagsutskottetoch lagutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

12.06.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.6.2020.

Första behandlingen

16.06.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

22.06.2020
Riksdagen godkände lagförslag 2, 4 och 6—16 i proposition RP 54/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände lagförslag 1, 3 och 5 i proposition RP 54/2019 rd samt lagförslag 1, 2 och 3 i proposition RP 10/2020 rd sammanförda utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens svar

25.06.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.06.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat23.10.2019
Behandlingen avslutad11.06.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

konsumentskyddbefogenhetförordningarrätt till informationnäthandelsamarbetekonsumentombudsmänmarknadsrättpåföljderavgifterEU-länderförbuddomännamnwebbplatserFinansinspektionenEuropeiska unionenTransport- och kommunikationsverket