Senast publicerat 21-10-2021 10:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 54/2020 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av punktskattelagen
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
766/2020
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om punktskatt på flytande bränslen
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
767/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
768/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om punktskatt på läskedrycker
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
769/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om accis på alkohol och alkoholdrycker
Stadfäst
13.11.2020
Författningssamlingen
770/2020
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum23.04.2020UndertecknarefinansministerKatri KulmuniUndertecknareFinansministerietFöredragandekonsultativ tjänstemanPia KivimiesStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

24.04.2020
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.05.2020
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

13.10.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.10.2020.

Första behandlingen

14.10.2020
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-21. i proposition RP 54/2020 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.10.2020
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-21. i proposition RP 54/2020 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

02.11.2020
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

04.11.2020
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat19.05.2020
Behandlingen avslutad02.10.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

accisbilskattmervärdesskattskatteuppbördräntabeskattningförenhetligandeändringssökandepåföljderskatteförvaltningtillstånd (lov)registreringskattedeklarationer