Senast publicerat 24-06-2021 13:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 54/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av sjötrafiklagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av sjötrafiklagen
Stadfäst
18.06.2021
Författningssamlingen
543/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredraganderegeringsrådIrja Vesanen-Nikitin Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

26.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.5.2021.

Första behandlingen

27.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 54/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

01.06.2021
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 54/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.06.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

09.06.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2021
Behandlingen avslutad25.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sjötrafikvattenfarkosterutrustningregistreringkanaltrafiksäkerhetsanordningartrafiksäkerhethastighetsbegränsningarofficiella kungörelser