Senast publicerat 17-02-2017 16:00
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 55/2015 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 48 kap. i strafflagen och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 48 kap. i strafflagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1683/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 58 § i naturvårdslagen
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1684/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 4 § i lagen om skydd av valar och arktiska sälar
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1685/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av 11 § i lagen om Finlands ekonomiska zon
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1686/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 9 § i lagen om Forststyrelsens jakt- och fiskeövervakning
Stadfäst
30.12.2015
Författningssamlingen
1687/2015
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum01.10.2015UndertecknareJustitieministerietUndertecknarejustitie- och arbetsministerJari LindströmStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

02.10.2015
sv Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

07.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

09.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2015.

Första behandlingen

10.12.2015
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 55/2015 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

14.12.2015
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 55/2015 rdutifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

17.12.2015
sv Eduskunnan vastaus.

Leverans av riksdagens svar

18.12.2015
sv_Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Utskottsbehandling

Överlämnat09.10.2015
Behandlingen avslutad09.12.2015

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

naturskyddmiljöbrottstrafflagbrott (juridik)straffekonomisk brottslighet