Senast publicerat 14-06-2021 12:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 55/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 och 351 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
485/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken
Stadfäst
04.06.2021
Författningssamlingen
486/2021
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum15.04.2021UndertecknarekommunikationsministerTimo HarakkaUndertecknareKommunikationsministerietFöredragandeöverinspektörEero Salojärvi Statsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

20.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

12.05.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 18.5.2021.

Första behandlingen

18.05.2021
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 55/2021 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

21.05.2021
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 55/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

25.05.2021
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

26.05.2021
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat06.05.2021
Behandlingen avslutad11.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Hänvisning till EU-dokument

Sökord

elektronisk kommunikationdatasekretessradiosändareradionätradioanläggningarmobiltelefonertelefonförsäljningmarknadsföringsförbudEuropeiska unionen