Senast publicerat 17-08-2022 08:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 55/2022 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet
Stadfäst
22.06.2022
Författningssamlingen
489/2022
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum21.04.2022UndertecknareundervisningsministerLi AnderssonUndertecknareUndervisnings- och kulturministerietFöredragandespecialsakkunnigJenni NuutinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

22.04.2022
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.04.2022
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

25.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 31.5.2022.

Första behandlingen

31.05.2022
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 55/2022 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

03.06.2022
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.

Andra behandlingen

07.06.2022
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 55/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

08.06.2022
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

10.06.2022
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat28.04.2022
Behandlingen avslutad24.05.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

grundläggande utbildningförskoleundervisningsmåbarnspedagogikjämställdhetjämlikhetstatsbidragtjänster (service)