Direkt till innehållet

RP 56/2017 rd

Senast publicerat 18-10-2018 12:13
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 56/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens svar

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av territorialövervakningslagen
Stadfäst
10.07.2017
Författningssamlingen
502/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 17 kap. 7 b § i strafflagen
Stadfäst
10.07.2017
Författningssamlingen
503/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.05.2017UndertecknareFörsvarsministerietUndertecknareförsvarsministerJussi NiinistöStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.

Första behandlingen

21.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 56/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

26.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 56/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

27.06.2017
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

28.06.2017
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat30.05.2017
Behandlingen avslutad20.06.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gränsövervakningstatsområdekränkning av territoriumhotlandets försvarsäkerhetspolitikbefogenhetersoldaterbrott (juridik)