RP 56/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens svar
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av territorialövervakningslagen
Stadfäst10.07.2017
Författningssamlingen502/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 17 kap. 7 b § i strafflagen
Stadfäst10.07.2017
Författningssamlingen503/2017
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum18.05.2017
UndertecknareFörsvarsministeriet
Undertecknareförsvarsminister
Jussi  Niinistö
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till försvarsutskottet, som grundlagsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum23.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.06.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum20.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.06.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 56/2017 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.06.2017
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 56/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum26.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens svar
Datum27.06.2017
Dokument
Riksdagens svar.
 
Leverans av riksdagens svar
Datum28.06.2017
Leverans av riksdagens svar
 
Utskottsbehandling
Överlämnat30.05.2017
Behandlingen avslutad20.06.2017
+ Försvarsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordgränsövervakning  statsområde  kränkning av territorium  hot  landets försvar  säkerhetspolitik  befogenheter  soldater  brott (juridik)   
Senast publicerat 18.10.2018 12:13