Senast publicerat 24-03-2017 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 57/2016 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gruvlagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens svar

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av gruvlagen
Stadfäst
29.06.2016
Författningssamlingen
515/2016
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum07.04.2016UndertecknareArbets- och näringsministerietUndertecknarenäringsministerOlli RehnStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

08.04.2016
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

12.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som miljöutskottetska lämna utlåtande till.

Bordläggning av betänkandet

07.06.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.6.2016.

Första behandlingen

08.06.2016
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

09.06.2016
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 57/2016 rd enligt betänkandet.
Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

15.06.2016
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 57/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens svar

16.06.2016
Riksdagens svar.

Leverans av riksdagens svar

17.06.2016
Leverans av riksdagens svar

Utskottsbehandling

Överlämnat13.04.2016
Behandlingen avslutad31.05.2016

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

gruvorguldvaskningområdennaturresursertillstånd (lov)verkställighet