RP 57/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller finansieringen av landskapen och vissa andra bestämmelser

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om landskapens finansiering
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Överlämnats
Datum18.05.2017
UndertecknareFinansministeriet
Undertecknarekommun- och reformminister
Anu  Vehviläinen
Statsrådet överlämnade propositionen.
Meddelat i plenum
Datum19.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum23.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum10.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Förfall
Datum16.04.2019
Dokument
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum30.05.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum16.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum19.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum16.02.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.05.2017
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Förvaltningsutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
+ Finansutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordlandskap (provinser)  socialvård  hälso- och sjukvård  finansiering  statsbidrag  offentlig upphandling  social- och hälsovårdsreform  landskapsreform   
Senast publicerat 30.5.2019 16:37