Senast publicerat 30-05-2019 16:37
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 57/2017 rd

Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av regeringens proposition (RP 15/2017 rd) med förslag till lagstiftning om inrättande av landskap och om en reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lämnande av underrättelse enligt artikel 12 och 13 i Europeiska stadgan om lokal självstyrelse i fråga om de bestämmelser som gäller finansieringen av landskapen och vissa andra bestämmelser

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om landskapens finansiering
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om införande av landskapslagen, lagen om ordnande av social- och hälsovård och lagen om ordnande av räddningsväsendet
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 5 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum18.05.2017UndertecknareFinansministerietUndertecknarekommun- och reformministerAnu VehviläinenStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

19.05.2017
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

23.05.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet, som grundlagsutskottet, finansutskottet, förvaltningsutskottetoch arbetslivs- och jämställdhetsutskottetska lämna utlåtande till.

Behandlingen fortgår sambehandlad

10.09.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Leverans av riksdagens skrivelse

18.04.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

30.05.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

16.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

19.06.2017
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

16.02.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.05.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

landskap (provinser)socialvårdhälso- och sjukvårdfinansieringstatsbidragoffentlig upphandlingsocial- och hälsovårdsreformlandskapsreform