Senast publicerat 10-06-2021 13:58
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo RP 57/2021 rd

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Brottspåföljdsmyndigheten och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om Brottspåföljdsmyndigheten
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av fängelselagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av häktningslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om övervakad frihet på prov
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av lagen om verkställighet av samhällspåföljder
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Regeringens proposition Överlämnats

Datum22.04.2021UndertecknarejustitieministerAnna-Maja HenrikssonUndertecknareJustitieministerietFöredraganderegeringsrådAnne HartonevaStatsrådet överlämnade propositionen.

Meddelat i plenum

23.04.2021
Överlämnandet av propositionen meddelades i plenum.

Remissdebatt

20.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

beslutsfattandeorganisationsförändringarförvaltningBrottspåföljdsmyndigheten